کتاب حسابرسی داخلی

این کتاب در 11 فصل و بر مبنای سر فصلهای ارائه شده وزارت علوم جهت درس حسابرسی 2 تنظیم گردیده که علاوه بر آن مروری دارد بر مباحث درس حسابرسی 1 . کتاب فوق در شهریور ماه 92 توسط انتشارات سنا در 250 صفحه چاپ شده است.

فصل اول: کلیات حسابرسی    

فصل دوم: موجودی های صندوق بانک     

فصل سوم: سرمایه‌گذاری‌ها در سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه     

فصل چهارم: حساب ها و اسناد دریافتنی     

فصل پنجم: موجودی های جنسی و قیمت تمام شده     

فصل ششم: دارایی های ثابت     

فصل هفتم: بستانکاران و سایر اقلام بدهی (حساب ها و اسناد پرداختنی)     

فصل هشتم: دیون با کار مزد و بدهی احتمالی     

فصل نهم: حقوق صاحبان سهام     

فصل دهم: رسیدگی تفضیلی به اقلام درآمد و هزینه     

فصل یازدهم: گزارش حسابرسی     

/ 0 نظر / 33 بازدید