# روشهای_مبارزه_با_پولشویی

رزومه من

      www.drsafdari.ir                 www.drsafdari.netوبسایت:                                   پست الکترونیک: info@drsafdari.net                     info@drsafdari.ir                 تلفن همراه:      09100733153 وضعیت تحصیلی: 1        دکترای بانکداری از دانشگاه مارماره استانبول (1387-1391).(موضوع رساله: ارائه مدل مبارزه با پول شویی جهت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید